czwartek, 13 wrzesień 2018

Sędzia Katner: Usunięcie mnie z urzędu sędziego SN następuje wbrew prawu i mojej woli

Jak informowano we wtorek zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego po ukończeniu 65. roku życia otrzymali sędziowie: Marian Kocon (Izba Cywilna), Anna Kozłowska (Izba Cywilna), Rafał Malarski (Izba Karna), Zbigniew Myszka (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) oraz Bogumiła Ustjanicz (Izba Cywilna).

gazetaprawna 14:22:00 CEST

7 days after.

Andrzej Duda nie czekał na wyrok trybunału i powołał 10 nowych sędziów Sądu Najwyższego Similarity: 0.47

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

Joint Research Center