Christine Antorini

Information about this person was last updated on vendredi 11 avril 2014.

Christine Antorini (Eu,sv)

Christina Antorini (da)

Christine Antorioni (da)

Christine Antorni (da)

Christine Antorin (da)

undervisningsminister (da - 839)

forsvarsminister (da - 9)

socialdemokraten (da - 9)

socialdemokraterne (da - 6)

undervisningsministeren (da - 3)

nuværende undervisningsminister (da - 2)

minister (da - 4)

skriver (da - 3)

Help about this topicExplore Relations


EMM Visual Explorer

Help about this topicRelated People

Helle Thorning-Schmidt (31)

Alex Ahrendtsen (21)

Niels Egelund (18)

Anders Bondo Christensen (18)

Mette Frederiksen (16)

Karen Ellemann (15)

Kristian Jensen (15)

Lars Barfoed (14)

Rosa Lund (14)

Agnete Vienberg Hansen (14)

Ane Halsbo-Jørgensen (13)

Peter Juel Jensen (13)

Anders Balle (13)

Peter Allerup (12)

Lotte Rod (12)

Troels Ravn (11)

Vivi Kier (11)

Bjarne Corydon (10)

Jan Mejding (10)

Mette With Hagensen (9)

Jan Trojaborg (9)

Merete Riisager (9)

Asger Hermansen (9)

Karen Hækkerup (8)

Ejner K. Holst (8)

Annette Vilhelmsen (8)

Nick Hækkerup (7)

Michael Ziegler (7)

Nicolai Wammen (7)

Morten Bødskov (7)

Margrethe Vestager (7)

Manu Sareen (7)

Carsten Hansen (7)

Marianne Jelved (6)

Anders Bondo (6)

Lars Løkke Rasmussen (6)

Lene Espersen (6)

Henrik Sass Larsen (6)

Martin Lidegaard (5)

Holger K. Nielsen (5)

Villy Soevndal (5)

Morten Østergaard (5)

Ida Auken (5)

Erik Fabrin (5)

Gorm Leschly (5)

Torben Pilegaard Jensen (5)

Pernille Vigsø Bagge (5)

Lars Kunov (4)

Magnus Heunicke (4)

Maja Panduro (4)

Karsten Dybvad (4)

Andreas Rasch-Christensen (4)

Christian Friis Bach (4)

Pia Olsen Dyhr (4)

Astrid Krag (4)

Jens Nørgaard Larsen (4)

Gymnasieelevers Sammenslutning (4)

Svend Kreiner (4)

Morten Ryom (3)

Henrik Dam Kristensen (3)

Oliver Rohde (3)

Mogens Hansen (3)

Svend Berg (3)

Katrine Lester (3)

Majbrit Brander (3)

Henrik Bach Mortensen (3)

Henning Pedersen (3)

Emil Postelmans-Vasbo (3)

Lisbeth Quass (3)

Michael Ørtz Christiansen (3)

Thorkil Jacobsen (3)

Lasse Quvang Rasmussen (3)

Kirsten Brosbøl (3)

Jens Boe Nielsen (3)

Mette Gjerskov (3)

Erik Nielsen (3)

Mads Havskov (3)

Conny Jensen (3)

Phillip Dimsits (3)

Jacob G. Esmann (3)

Bjarne Kaspersen Hansen (3)

Niels Ahlmann Olesen (3)

Andreas Weidinger (3)

Lisbeth Bech Poulsen (3)

Finn M. Sommer (3)

Rikke Skovgaard Andersen (3)

Christian Hede Hagelskjær (3)

Keld Navntoft (3)

Peter Amstrup (3)

Torkil Adsersen (3)

Help about this topicAssociated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicRelated Stories

 [da]  [de]  [no]  [en]

 [en]

Joint Research Center