Dariusz Rosati

Information about this person was last updated on mercredi 8 octobre 2014.

Dariusz Rosati (Eu,pl)

außenminister (de - 7)

Photo From Wikipedia

Image obtained automatically
from Wikipedia

Information about this image.

Help about this topicExplore Relations


EMM Visual Explorer

Help about this topicRelated People

Janusz Lewandowski (18)

Danuta Hübner (15)

Elżbieta Łukacijewska (14)

Jerzy Buzek (14)

Jacek Saryusz-Wolski (14)

Donald Tusk (12)

Ryszard Legutko (11)

Stanisław Ożóg (11)

Bogusław Liberadzki (11)

Anna Fotyga (11)

Jadwiga Wiśniewska (11)

Marek Plura (11)

Jaroslaw Kalinowski (11)

Janusz Wojciechowski (11)

Zbigniew Kuźmiuk (11)

Jaroslaw Walesa (11)

Bolesław Piecha (11)

Mirosław Piotrowski (11)

Marek Gróbarczyk (11)

Czesław Siekierski (11)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (11)

Barbara Kudrycka (11)

Dawid Jackiewicz (11)

Beata Gosiewska (11)

Danuta Jazłowiecka (11)

Adam Gierek (11)

Zdzisław Krasnodębski (11)

Tomasz Poręba (11)

Janusz Zemke (10)

Janusz Korwin Mikke (10)

Michał Marusik (10)

Julia Pitera (9)

Jacek Rostowski (9)

Bogdan Zdrojewski (8)

Róża Thun (7)

Ryszard Czarnecki (7)

Michał Boni (6)

Valdemar Tomaševski (6)

Andrzej Duda (5)

Krzysztof Hetman (5)

Krystyna Łybacka (5)

Jan Olbrycht (5)

Lidia Geringer de Oedenberg (5)

Tadeusz Zwiefka (5)

Karol Karski (5)

Marek Jurek (5)

Michal Kaminski (5)

Bogdan Wenta (5)

Andrzej Grzyb (5)

Roberta Iwaszkiewicz (4)

Władysław Kosiniak-Kamysz (4)

Pawel Zalewski (4)

Adam Szejnfeld (4)

Beata Szydło (4)

Kazimierz Ujazdowski (4)

Stanisław Żółtek (4)

Kosma Złotowski (4)

Krystyna Szumilas (3)

Rada Krajowa (3)

Jaroslaw Kaczynski (3)

Wojciech Olejniczak (3)

Janusz Piechociński (3)

Jaroslaw Gowin (3)

Leszek Miller (3)

Joanna Mucha (2)

Stanisława Kalemby (2)

Elżbieta Chojna-Duch (2)

Władysława Kosiniak-Kamysza (2)

Róża Gräfin von Thun (2)

Marka Siwca (2)

Sławomir Nowak (2)

Wlodzimierz Cimoszewicz (2)

Krzysztof Kosiński (2)

Joanna Trzaska-Wieczorek (2)

Bronislaw Komorowski (2)

Andrzej Rozenek (2)

Krzysztof Gawkowski (2)

Małgorzata Rusewicz (2)

Weronika Marczuk (2)

Jerzy Stepien (2)

Tadeusz Ross (2)

Janusz Steinnhoff (2)

Tomasz Grodzki (2)

Jacek Protasiewicz (2)

Irena Wóycicka (2)

Leszek Balcerowicz (2)

Krzysztof Laszkiewicz (2)

Stanisław Gomułka (2)

Marek Sawicki (2)

Zbigniew Rynasiewicz (2)

Ryszard Piotrowski (2)

Help about this topicAssociated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicRelated Stories

 [pl]  [en]  [de]

Joint Research Center