David Petraeus

Information about this person was last updated on Tuesday, October 11, 2016.

David Petraeus (Eu,tr)

David H. Petraeus (da,tr)

دیوید پتریوس (fa)

Дейвид Петреъс (bg)

David Petreaus (da,tr)

Дэвид Петреус (ru)

David Patraeus (da,tr)

Дэвид Петрэус (ru)

Дейвид Петреус (bg)

David Petreus (da,tr)

David Petraues (da,sv)

David Howell Petraeus (en,pt)

David Patreaus (en,tr)

Дэвид Пэтрэус (ru)

Дэвид Петруэс (ru)

Дэвид Пэтреус (ru)

Девид Петреус (ru)

Дейвид Петриус (bg)

David Petraeous (es)

general (de,tr - 1196)

gen (en - 407)

irak, general (de - 125)

général (fr - 311)

generaal (nl - 99)

generale (it - 125)

commander gen (en - 49)

lt. gen (en - 70)

генерала (ru - 39)

army gen (en - 24)

generala (sl - 29)

irak (de - 37)

commander, gen (en - 21)

général américain (fr - 21)

commander general (en - 18)

irak-kommandeur (de - 10)

amerikaanse generaal (nl - 14)

generalleutnant (de - 15)

general americano (pt - 11)

general estadounidense (es - 10)

general do exército (pt - 8)

irak-kommandanten (de - 5)

american commander gen (en - 5)

árabe, general (pt - 4)

successor, lt. gen (en - 4)

commander, general (en - 7)

lt gen (en - 8)

us-general (de - 6)

генерал (bg - 9)

amerikaanse commandant (nl - 4)

lieutenant general (en - 8)

irak-kommandeurs (de - 3)

generale americano (it - 4)

army general (en - 4)

, general (en - 3)

oberbefehlshabers (de - 3)

successor, general (en - 3)

luitenant-generaal (nl - 4)

comandante militar dos eua (pt - 2)

oberbefehlshaber (de - 3)

generalu (sl - 3)

generallöjtnant (sv - 3)

amerikaanse bevelhebber (nl - 2)

orgeneral (tr - 4)

generals (de - 3)

comandante estadounidense (es - 2)

comandante militar (es,pt - 2)

lt.-gen (en - 2)

comandantul (ro - 2)

lt-gen (en - 2)

amerikanske (da - 3)

commandant (fr - 3)

kommandeur (de - 2)

comandante (pt - 3)

lieutenant-colonel (fr - 2)

commander (en - 3)

Photo From Wikipedia

Image obtained automatically
from Wikipedia

Help about this topicExplore Relations


EMM Visual Explorer

Help about this topicRelated People

Help about this topicAssociated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicRelated Stories

 [tr]  [pt]  [hu]  [fr]  [no]  [ru]  [fa]  [es]  [sv]  [bg]  [ro]  [de]  [nl]  [it]  [da]  [sl]

 [de]

Joint Research Center