Pia Kjærsgaard

Information about this person was last updated on 21. januar 2017.

Pia Kjærsgaard (Eu,sv)

Pia Kjaersgaard (Eu,tr)

Pia Kjærsgård (da)

Pia Kjärsgaard (sv)

Pia Kjærsggard (da)

Pia Kjaersgård (sv)

Pia Kjarsegaard (it)

Pia Kjæarsgaard (sv)

formand (da - 187)

leder (da - 55)

tidligere formand (da - 19)

folketingsformand (da - 5)

ledare (sv - 12)

parteichefin (de - 5)

tidligere leder (da - 4)

skriver (da - 16)

veninde (da - 2)

vorsitzenden (de - 3)

ledaren (sv - 2)

présidente (fr - 2)

leider (nl - 2)

leader (en - 3)

Photo From Wikipedia

Image obtained automatically
from Wikipedia

Help about this topicExplore Relations


EMM Visual Explorer

Help about this topicRelated People

Lars Løkke Rasmussen (22)

Kristian Thulesen Dahl (22)

Mette Frederiksen (17)

Anders Samuelsen (11)

Mogens Lykketoft (10)

Peter Skaarup (10)

Helle Thorning-Schmidt (10)

Morten Messerschmidt (10)

Jens Ringberg (9)

Hans Engell (8)

Bertel Haarder (8)

Eva Kjer Hansen (7)

Uffe Tang (7)

Poul Nyrup Rasmussen (7)

Anker Jørgensen (7)

Pernille Skipper (6)

Christian Juhl (6)

Morten Østergaard (6)

Anders Vistisen (6)

Claus Hjort Frederiksen (6)

Frank Jensen (6)

Nicolai Wammen (5)

Pia Olsen Dyhr (5)

Uffe Elbæk (5)

Søren Espersen (5)

Rikke Karlsson (5)

Brian Mikkelsen (5)

Morten Bødskov (4)

Søren Pind (4)

Søren Søndergaard (4)

Søren Pape Poulsen (4)

Christine Cordsen (4)

Kjeld Olesen (4)

Jens Otto Krag (4)

Jan E. Jørgensen (4)

Ritt Bjerregaard (4)

Svend Auken (4)

Zenia Stampe (4)

Mogens Jensen (4)

Peter Hummelgaard Thomsen (4)

Thorvald Stauning (4)

Helle Thorning-Schmidts (3)

Jørn Dohrmann (3)

Henrik Sass Larsen (3)

Morten Løkkegaard (3)

Peter Burhøi (3)

Allan Olsen (3)

Mette Bock (3)

Ingrid Kvist Pedersen (3)

Dan Jørgensen (3)

Peter Loft (3)

Jens Rohde (3)

Bent Winther (3)

Mogens Camre (3)

Søren Pape (3)

Henrik Qvortrup (3)

Simon Emil Ammitzbøll (3)

Ingrid Jørgensen (3)

Donald Trump (2)

Bernie Sanders (2)

Svend Jakobsen (2)

Sören Gade (2)

Kristian Pihl Lorentzen (2)

Karen Klint (2)

Henning Bagger (2)

Ole Ryborg (2)

Clement Kjersgaard (2)

Johanne Schmidt-Nielsen (2)

Knud Heinesen (2)

Pernille Rosenkrantz-Theil (2)

Jesper Langballe (2)

Omar Hussein (2)

Mogens Flindt (2)

Jens Dresling (2)

Esben Lunde Larsen (2)

Thomas Nielsen (2)

Steinar Gestsson (2)

Helle Degn (2)

Troels Mylenberg (2)

Erling Olsen (2)

Simon Kollerup (2)

Lis Sørensen (2)

Morten Helveg (2)

Kjeld Holm (2)

Lizette Riisgaard (2)

Trine Bramsen (2)

Jan Juul Christensen (2)

Help about this topicAssociated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicRelated Stories

 [sv]  [de]  [fr]  [no]

 [en]

Joint Research Center