den 8 mars 2018

Kvinnlig personal utmanar indiska könsnormer  en  fr

På tågstationen Gandhinagar junction i Jaipur, Indien, är all personal kvinnor. En ovanlig syn i ett land där de flesta anser att kvinnans plats är i hemmet. – Även om all information finns på stortavlor så kommer det hela tiden män hit med dumma frågor, säger Mahima Dutt Sharma från sitt bås där hon stämplar biljetter.

svd kl 20:39 CET

en

Indian women work in Cashew nut factory on Int'l women's day Similarity: 0.39

First Indian to win 'architecture Nobel' Similarity: 0.35

fr

Fort de son "Nobel", l'architecte indien Doshi au service des pauvres Similarity: 0.36

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

Joint Research Center