den 12 september 2017

Så många unga läser vidare efter gymnasiet  en

Det visat en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som har tittat på vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner vid olika åldrar. I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan.

Norrlandska kl 12:40 CEST

en

Photographers Respond to Trump's Comments on Sweden Similarity: 0.40

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Annika Pontén (3)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

Joint Research Center