Sreda, 11 oktober 2017

Indijsko vrhovno sodišče: Spolni odnosi z mladoletno soprogo so posilstvo

Gre za še enega v vrsti korakov, da se odpravi zakonska zaščita sicer že prepovedanih prisilnih porok z mladoletnimi dekleti, ki so v Indiji še vedno pogoste. Še posebej na slabo razvitih, revnih, odročnih območjih, kjer so izrazito patriarhalne družbene norme še vedno močnejše od uradnih zakonov.

Dnevnik 17:46:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

Joint Research Center