środa, 5 grudzień 2018

RPP: Stopy procentowe zamrożone

Na ostatnim tegorocznym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z jednomyślnymi oczekiwaniami ekonomistów utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna NBP wynosi od marca 2015 r. 1,5 proc. I najprawdopodobniej nie zmieni się jeszcze co najmniej przez rok.

rzeczpospolita 15:16:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

ECB

Joint Research Center