10. januar 2019

Canada planlegger å ta imot over 1 million nye innvandrere  en

Regjeringen i Canada legger fram planer som kan åpne for at én million innvandrere får permanent opphold i perioden 2019 til 2021, skriver Canada har en aldrende befolkning og fallende fødselsrater, og Justin Trudeaus regjering ser den nye migrasjonsplanen som én måte å møte utfordringene på og styrke landets økonomi.

nettavisen kl 20.37 CET

4 days before.

Snøspiservind feide gradestokken til 10 grader! Similarity: 0.34

1 day after.

Rahaf reiser til Canada Similarity: 0.72

2 days after.

Rahaf har ankommet Canada Similarity: 0.56

5 days after.

Canada advarer mot å reise til Kina etter dødsdom Similarity: 0.58

en

Detained ex-Canadian diplomat gets consular visit in China Similarity: 0.41

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Donald Trump (1)

Justin Trudeaus (3)

Alex Lawrence (1)

Roland Paris (1)

Michael Kovrig (1)

Michael Spavor (1)

Ahmed Hussen (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

Joint Research Center