Thursday, October 26, 2017

رونمایی از طرح موشکی جدید کره شمالی

رسانه های کره شمالی تصاویری منتشر کردند که نشان دهنده طراحی یک یا احتمالا دو موشک جدید است. در این تصاویر نشان داده می شود که نمودارهای مربوط به این موشک ها بر روی دیوار آویزان شده اند و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در حال بازدید طرحی است که موتورهای با سوخت جامد برای برنامه موشکی بالستیک این کشور تولید می کند.

aftabnews 6:04:00 PM CEST

1 day after.

کره شمالی: آزمایش هسته ای بر فراز اقیانوس آرام جدی است Similarity: 0.85

2 days after.

هشدار بی‌سابقه آمریکا به کره‌شمالی Similarity: 0.84

3 days after.

متیس: آمریکا یک کره شمالی هسته‌ای را نمی‌پذیرد Similarity: 0.87

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

Joint Research Center