Friday, August 11, 2017

آزادسازی یک روستای دیگر در شرق حمص سوریه

parseek 10:11:00 AM CEST

1 day after.

همکاری آمریکا با کردهای سوریه Similarity: 0.86

2 days after.

بازسازی تشکیلات نیروهای موسوم به ارتش آزاد سوریه با نام جدید Similarity: 0.83

3 days after.

مجری الجزیره: معارضان خارج‌نشین سوریه «دستمال توالت»ـند Similarity: 0.86

4 days after.

سوریه سقوط یک جنگنده خود در جنوب این کشور را تایید کرد Similarity: 0.81

5 days after.

بازگشت زندگی به سوریه Similarity: 0.86

6 days after.

دی‌میستورا: ماه اکتبر، ماهی سرنوشت‌ساز برای سوریه است Similarity: 0.78

7 days after.

داعشی ها در حومه حماه و حمص در محاصره کامل ارتش سوریه Similarity: 0.82

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Hezbollah (1)

Help about this topicAlerts

Joint Research Center