12. juni 2018

Regeringen vil sætte borgeren før kommunens lokalplaner

Det offentlige skal ikke kunne ekspropriere, bare fordi der skal laves en golfbane, eller der skal bruges noget jord til en festival. Retstilstanden for ekspropriation - altså når det offentlige overtager privat ejendom - efter planloven bør gøres mere gennemskuelig for den almindelige borger.

jp 11:51:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Jesper Hansen (3)

Alexander Ludwig (15)

Jakob Michelsen (3)

Kenneth Emil Petersen (2)

Peter Bergman Når (1)

Jeppe Tverskov (1)

Kent Nielsen (1)

Marco Lund (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

Joint Research Center