15. maj 2018

Lokalt Pensionist skal fjerne træer og halvtag ved gravhøj - nu tages sagen op i Folketinget

Historien om gravhøjen medførte også stor debat på TV2 ØSTJYLLANDs facebookside. Langt de fleste brugere mener, at reglerne skal laves om. Loven siger blandt andet, at der ikke uden dispensation må bygges nyt, hvor der ikke ligger noget i forvejen indenfor en radius af 100 meter omkring gravhøjen.

tv2 12:36:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Jørgen Mejlsø (12)

Michael Aastrup Jensen (7)

Jørgen Solberg (2)

Rikke Danielsen Jørgen Solberg (1)

Help about this topicOther Names

Facebook (1)

Help about this topicAlerts

Joint Research Center